Menús especialitzats per a cada etapa de creixement

Verdures, fruites i llegums d'origen 100% ecològic

Dietes específiques per a nens amb intoleràncies

Alimentació / Menús

L’hora de dinar és clau per un bon desenvolupament de l’infant a tots els nivells: nutricional, d’hàbits. Per això considerem important donar importància a aquest moment per tal d’aconseguir que el nen s’habituï a menjar sol. Mostra d’això és el que s’informa diàriament als pares per escrit (a l’agenda personal de cada infant).

Els menús proposats per Jaifa han estat degudament avaluats des del punt de vista nutricional per un especialista. Són equilibrats i variats, valoran especialment el contingut en proteïnes, hidrats de carboni, greixos, minerals i vitamines. Cada dia del mes i, segons el menú ofert, podreu conèixer el % d’aquests paràmentres en el menú que l’ escola us enviarà mensualment.

Segons l’edat del nen es va programant la introducció progressiva de diferents aliments. Per aquest motiu tenim disponible dos tipus de menús:

  • Per nadons (triturats)
  • Per infants ( semi-sòlids i sòlids)

El menús oferts asseguren un nivell de qualitat molt alt, ja que passen els més estrictes controls de producte final i de matèries primeres.

100% origen ecològic

Utilitzem matèries primeres d’alta qualitat que assegurin un bon rendiment i d’origen ecològic provinents de l’agricultura de Catalunya.

Per a més informació podeu visitar la web del nostre proveïdor Roca Gonzalez Catering

Nous reptes

Donem importància a aquest moment per tal d’aconseguir que el nen s’habituï a menjar sol.

Dietes específiques

L’escola també ofereix dietes específiques per a nens amb intoleràncies alimentàries.