En aquesta vida cal celebrar-ho tot

Activitats

Mitjançant activitats guiades per un equip professional i especialtzat construim la dinàmica de l’aula. A més a més, el desenvolupament psicomotriu, l’adquisició dels hàbits i autonomia personal i sortides completen els objectius de l’escola per arribar al ple desenvolupament del nen/a.

L’escola també té servei de pediatria i psicologia, natació, iniciació a l’anglès i a la música.

Els nostres moments inoblidables…

Serveis

  • Assegurança escolar
  • Cobertura mèdica
  • Servei d’acollida (matí i tarda)
  • Servei de menjador
  • Activitats d’estiu
  • Fotograf professional, per Nadal, orla i fotografies de fi de curs.
  • Grabació en vídeo d’ activitats i celebracions del curs escolar per un professional.